ADEPASE Association pour le Développement de l'Education et de la Psychologie en Asie du Sud-Est

Epidémie, solidarité, lucidité, coopération professionnelle France-Vietnam-Cambodge…, au 24 mars 2020. Le mot de la Présidente ការរាតត្បាត សាមគ្គីភាព ភាពទន់ភ្លន់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបារាំង-វៀតណាម-កម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែមីនាឆ្នាំ២០២០។ ពាក្យពេចរបស់នាយិការសមាគម Đại dịch, sự đoàn kết, sáng suốt và hợp tác nghề nghiệp Pháp – Việt Nam – Campu- chia…, ngày 24 tháng 3 năm 2020. Đôi lời của chủ tịch hiệp hội

Les applaudissements, tous les soirs à 20h depuis une semaine de confinement en France, à toutes les fenêtres des appartements et des maisons, adressés aux personnels hospitaliers et à tous les soignants, expriment de façon impressionnante la solidarité générale des citoyens de France avec tous ces professionnels compétents et engagés, mais aussi leur profond attachement à l'Hôpital Public car il soigne tout le monde, et aux Services Publics car ils instruisent, éduquent, enseignent, accompagnent toutes les personnes, sans exception.

Cet objectif de qualité des Services Publics, nous l'avons en commun dans l'ADEPASE avec les partenaires vietnamiens et cambodgiens de la coopération en psychologie, éducation, et francophonie, et plus que jamais nous réaffirmons ensemble cet objectif de qualité.

L'organisation de nos pays respectifs face à la pandémie est différente, nous en avons pris acte et, au-delà de la solidarité citoyenne qu'il nous faut tous assurer vis-à-vis des consignes respectives, nous restons très lucides sur les processus de décision. Etre professionnel responsable, c'est aussi cela. Si toutes les crèches, écoles et universités ont été fermées partout dans nos trois pays, les modes de confinement sont très différents, engendrant des réactions différentes et des formes d'expression de l'angoisse qui doivent être décryptées dans leur contexte.

Nos échanges professionnels s'organisent déjà entre psychologues cliniciens francophones des trois pays pour revisiter nos disponibilités psychiques et retravailler nos pratiques, des échanges entre éducateurs de la coopération sont également possibles : plus que jamais prenons nos responsabilités de psychologues et garantissons notre qualité professionnelle d'écoute, d'accueil de l'angoisse sous toutes ses formes, de son élaboration et de son accompagnement clinique, sur tous les lieux d'exercice en vue d'offrir aux usagers ainsi qu'aux équipes, un espace pour le psychisme, bien en souffrance en ce moment !

A bientôt, continuons à militer pour la dimension humaine et à offrir notre professionnalisme.

Odette LESCARRET, Présidente de l'ADEPASE

ការទះដៃអបអរសាទរចេញតាមបង្អួចផ្ទះល្វែង និងផ្ទះជាច្រើននៅប្រទេសបារាំង ជារៀងរាល់ល្ងាចនៅម៉ោង៨យប់ អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយក្នុងការឃុំឃាំងខ្លួនឯង ដែលបានថ្លែងទៅកាន់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំទាំងអស់ ដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពទូទៅមួយរបស់ពលរដ្ឋបារាំង ជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនោះ ​និងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ពួកគេ ចំពោះមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈផងដែរ ពីព្រោះវាបានព្យាបាលដល់មនុស្សរាល់គ្នា និងរាល់សេវាសាធារណៈផងដែរ ព្រោះថាពួកគេបានណែនាំ អប់រំ បង្រៀន និងថែទាំមនុស្សទាំងអស់ ដោយគ្មានករណីលើកលែង។

គោលបំណងនៃគុណភាពសេវាកម្មសាធារណៈនេះ, យើងមានវារួមគ្នា ក្នុងសមាគម ADEPASE ជាមួយដៃគូវៀតណាម និងកម្ពុជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត ការអប់រំ និងហ្វ្រង់កូហ្វូនី ហើយច្រើនជាងនេះ ទៀត យើងបានបញ្ជាក់រួមគ្នា ពីគោលបំណងនៃគុណភាពនេះ។

យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ការរៀបចំប្រទេសនីមួយៗរបស់យើងក្នុងការប្រឈមមុខនឹងរោគរាតត្បាតនេះ គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាៗ ហើយលើសពីសាមគ្គីភាពពលរដ្ឋដែលយើងទាំងអស់គ្នា ត្រូវតែធានាដោយគោរពតាមការណែនាំរៀងៗខ្លួន យើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ក៏ជាអ្វីនោះដែរ។ ប្រសិនបើ សាលាមត្តេយ្យ សាលារៀន និងសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបិទទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងទាំងបី របៀបនៃការបង្ខាំងខ្លួនឯងគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ដែលបង្កើតឱ្យមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នា និងទម្រង់នៃការបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភ ដែលត្រូវតែកំណត់នៅក្នុងបរិបទរបស់ពួកគេ។

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងរួចហើយរវាងចិត្តវិទូគ្លីនិកហ្រ្វង់កូហ្វូននៃប្រទេសទាំងបី ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវលទ្ធភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកយើង និងប្រតិបត្តិការងារឯកទេសរបស់ពួកយើងឡើងវិញ និងការផ្លាស់ប្តូររវាងអ្នកអប់រំនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ គឺក៏អាចទៅរួច ផងដែរ៖ ទទួលយកការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តសាស្រ្ត និងធានាគុណភាពឯកទេសរបស់យើង ទៅលើការស្តាប់ ការស្វាគមន៍ទទួលនូវការព្រួយបារម្ភក្នុងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ ទៅលើការសហការ និងការជួយគាំទ្រព្យាបាលរបស់អ្នកចិត្តសាស្រ្ត នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ក៏ដូចជាក្រុម ដែលជាកន្លែងសម្រាប់គាំទ្រផ្លូវចិត្ត ដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ!

សូមជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ សូមបន្តយុទ្ធនាការដើម្បីមនុស្សជាតិ និងដើម្បីផ្តល់ជូននូវជំនាញឯកទេសរបស់យើង។

លោកស្រី Odette LESCARRET, នាយិការសមាគម ADEPASE

(បកប្រែដោយ ជឿន ម៉ាឡៃ)

 

Đại dịch, sự đoàn kết, sáng suốt và hợp tác nghề nghiệp Pháp – Việt Nam – Campu-

chia…, ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Đôi lời của chủ tịch hiệp hội,

Một tuần nay, từ khi Pháp ban hành lệnh phong tỏa, cứ 20h tối, từ cửa sổ các căn

hộ và các ngôi nhà, những tràng vỗ tay gửi đến những cán bộ y tế, các nhân viên

ngành y lại vang lên một cách thật ấn tượng, thể hiện sự gắn kết của người dân

Pháp với đội ngũ y tế và lòng biết ơn sâu sắc của người dân với bệnh viện và dịch

vụ cộng đồng, nơi chăm sóc, đào tạo, giáo dục, hướng dẫn và đồng hành cùng tất

cả mọi người, không trừ một ai.

Mục tiêu chất lượng này của Dịch vụ cộng đồng là điểm chung của Hiệp hội phát

triển tâm lý học ở Đông Nam Á (ADEPASE) với các đối tác Việt Nam và Cam-puchia

về hợp tác trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục và Pháp ngữ, và hơn bao giờ hết

chúng ta tái khẳng định mục tiêu chất lượng này.

Cách tổ chức, đối phó với đại dịch của từng quốc gia khác nhau, điều này chúng

ta đều biết, trên cả tình đoàn kết công dân, mỗi chúng ta phải đảm bảo tuân thủ

những chỉ dẫn riêng biệt, và chúng ta cần sáng suốt trong quá trình đưa ra quyết

định. Đó cũng là hành động của một chuyên gia có trách nhiệm. Dù ở cả ba nước

chúng ta, các trường mẫu giáo, tiểu học, đại học đều đóng cửa, nhưng cách thức

phong tỏa lại rất khác biệt, gây ra những phản ứng khác nhau, những biểu hiện lo

lắng phải được giải mã theo từng ngữ cảnh.

Chúng tôi cũng đã tổ chức các cuộc trao đổi chuyên môn giữa các nhà tâm lý học

lâm sàng nói tiếng Pháp ở cả ba quốc gia nhă m xem xét lại tính sẵn sàng tâm tý

và cách hành nghề của chúng tôi. Sự trao đổi giữa các nhà giáo dục trong đối tác

cũng có thể : hơn bao giờ hết trách nhiệm của chúng tôi là nhà tâm lý học

và đảm bảo chất lượng chuyên môn lắng nghe, đón tiếp sự sợ hãi dưới mọi

hình thức, sự phát triển và hỗ trợ lâm sàng, trong tất cả các nơi thực hành nhă m

tạo ra cho các thân chủ cũng như những nhóm, một không gian dành cho tâm trí,

đang đau khổ chịu đựng như hiện nay!

Hẹn gặp lại, tiếp tục tranh đấu vì nhân loại, tiếp tục cống hiến sự chuyên nghiệp

của chúng ta.

Odette LESCARRET, Chủ tịch Hiệp Hội Phát Triển Tâm lý ở Đông Nam Á

(Người dịch : Vũ Lan Hương)